Pågående og fremtidige aktiviteter

Seminar med professor Anna Sfard

Professor Anna Sfard trakk deltakarane inn i innsiktsfulle samtalar om læring og undervisning.
Professor Anna Sfard trakk deltakarane inn i innsiktsfulle samtalar om læring og undervisning.

See below for information in English. 

UH-nett Vest nettverket ‘Pedagogikk, fagdidatikk og leiing’ får den 21. november igjen storfint besøk frå den israelske professoren Anna Sfard, University of Haifa. Ho hadde seminar for UH-nettvest nettverket i pedagogikk, fagdidaktikk og leiing i fjor haust. Dette er ei oppfølgjing av dette seminaret, men også slik at dei som ikkje var med vil ha stort utbytte av å delta.

Tema for dagen: Minding the way we talk while talking about mind and learning

Ann Sfard vil i sine innlegg kombinere tema som:  diskursiv læring som primær kjelde for det å vere menneske, og bruk av metaforar i læring og forsking om læring.  Sfard skriv elles følgjande om opplegget for dagen: “Here, I’d  combine those themes, but will give it a special, new angle: the meeting would be devoted to the importance of our talk as (a) people of disciplines, such as mathematics or history; (b) teachers, (c) researchers who study learning.”

Anna Sfard har lenge vore ei av dei viktigaste stemmene i den pedagogiske debatten. Sjølv om ho ofte knyt arbeidet sitt til matematikk-faget så er hennar arbeid i høgste grad aktuelt i høve til allmenn-pedagogikken og til fagdidaktikken i andre fag. Meir informasjon om Anna Sfard her: http://sfard.edu.haifa.ac.il/

Påmelding her:  http://www.hsh.no/arr/index.php?id=0000002817

 

Information in English:

The UH-nett Vest network “Pedagogy, didactics and management” invites you to a seminar with professor Anna Sfard, University of Haifa. Sfard has long been one of the most important voices in the pedagogical debate.

Topic: Minding the way we talk while talking about mind and Learning

Sfard will combine topics as discursive learning as a primary source of being human and the use of metaphors in learning and research about learning. She writes about her seminar: “Here, I’d  combine those themes, but will give it a special, new angle: the meeting would be devoted to the importance of our talk as (a) people of disciplines, such as mathematics or history; (b) teachers, (c) researchers who study learning”.

Date and place: November 21st at the University of Bergen.

Registration: http://www.hsh.no/arr/index.php?id=0000002817

Read more about Anna Sfard here: http://sfard.edu.haifa.ac.il/

RespMath

Forskningsprosjektet Responsive pedagogy in Mathematics (RespMath) dreier seg om at matematikklærere i ungdomsskolen blir enda bedre til å gi tilbakemeldinger i faget som elevene faktisk lærer av.  Dette dreier seg om at elevene læres opp til å gi viktig og presis informasjon til læreren om hva de trenger hjelp til og om at lærerne bruker denne informasjon de får fra elevene til å endre undervisningen slik at den treffer elevenes behov bedre. Vi velger å kalle dette for interaktiv undervisning.

 

Respmath er et nettverksprosjekt innenfor UH-nett Vest mellom Universitetet i Bergen og høgskolene Stord/Haugesund (prosjekteier), Volda og Sogn og Fjordane. Prosjektdeltakere: professor Knut Steinar Engelsen (prosjektleder)  professor Kari Smith (forsknings- leder), 1. amanuensis Frode Olav Haara (intervensjonsleder), 1. amanuensis Siv Måseidvåg Gamlem (postdoc), 1. amanuensis  Ingrid Helleve, høgskolelektor Anne Kristin Rønsen og høg- skolelektor Ann Karin Sandal.

 

Webadresse for prosjektet:  http://prosjektsider.hsh.no/respmath/

Følg oss på Facebook:  https://www.facebook.com/RespMath/