Organisering

Kontaktgruppa:

Kontaktgruppa for forskingsnettverket består av faste representantar frå dei institusjonar som er tilknytt nettverket. Gruppa arbeider i hovudsak med planlegging og gjennomføring av aktivitetar innan nettverket, og representantane er dei sentrale bindeledda mellom forskingsnettverket og sine respektive institusjonar.

 

Knut Steinar Engelsen (leiar), Høgskolen Stord/Haugesund

Tlf: +47 53 49 14 31

E-post: knut.engelsen@hsh.no

 

Kari Smith, Universitetet i Bergen

Tlf: +47 55 58 28 46

E- post: kari.smith@iuh.uib.no

 

 

Ann Karin Sandal, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Tlf: +47 57 67 60 25

E-post: ann.karin.sandal@hisf.no

 

Siv Måseidvåg Gamlem, Høgskulen i Volda

Tlf: +47 70 07 53 76

E-post: SivMG@hivolda.no

 

 

Tom Are Trippestad, Høgskolen i Bergen

Tlf: +47 55 58 58 32

E-post: Tom.Are.Trippestad@hib.no