Studentrådet

Studentrådet består av studenter som de ulike Studentparlamentene har oppnevnt. Rådet har to faste møter i semesteret, i tillegg til den årlige konferansen.

Studentrådet er representert i styret og i kontaktutvalget i UH-nett Vest, i tillegg til de ulike arbeidsgruppene

Hvert år vedtar studentrådet et arbeidsprogram. Der løfter en fram sakene rådet skal jobbe spesielt med det studieåret.

Viktige saker for 2016/17 har vært:

  • Studententreprenørskap og innovasjon
  • Studentaktiv forskning
  • Fysisk læringsmiljø
  • I tillegg har vi sett videre på rammene for studentdemokratiene og samarbeidet på tvers av Vestlandet

Studentrådskoordinator:

Fredrik Bødtker (Observatør i styret)
E-post: fredrik.bodtker@gmail.com
Tlf.: 93 88 22 10

Medlemmer H-2016/V2017:

  • Høgskulen i Volda: Karoline Strand
  • Høgskulen på Vestlandet/nærregion Sogn og Fjordane: Arlene Henneli
  • Høgskolen på Vestlandet/nærregion Bergen: Fredrik Bødtker
  • Universitetet i Bergen: Haakon Randgaard Mikalsen
  • Høgskulen på Vestlandet/nærregion Stord/Haugesund: Kristine Krokli
  • Universitetet i Stavanger: Magne Bartlett (studentrepresenatnt i Kontaktutvalget)

Arbeidsprogram og sammensetning for 2017/2018 har vil bli kunngjort før sommeren.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter