Studentrådet

Studentrådet består av studenter som de ulike Studentparlamentene har oppnevnt. Rådet har to faste møter i semesteret, i tillegg til den årlige konferansen.

Studentrådet er representert i styret og i kontaktutvalget i UH-nett Vest, i tillegg til de ulike arbeidsgruppene

Hvert år vedtar studentrådet et arbeidsprogram. Der løfter en fram sakene rådet skal jobbe spesielt med det studieåret.

Studentrådet vil i 2017/2018 arbeide med hovedtemaene:

 • Mobbing og trakassering
 • Etiske retningslinjer

Studentrådet planlegger også å reise på en relevant studietur i januar.

Studentrådskoordinator:

Fredrik Bødtker (Observatør i styret)
E-post: fredrik.bodtker@gmail.com
Tlf.: 93 88 22 10

Medlemmer H-2017/V-2018:

 • Høgskulen i Volda: Håvard Bjørnerem
 • Høgskulen på Vestlandet/nærregion Sogn og Fjordane: Halvor Kasland
 • Høgskolen på Vestlandet/nærregion Bergen: Jonas Oliver Hui Dahl
 • Universitetet i Bergen: Haakon Randgaard Mikalsen (studentrepresentant i styret)
 • Høgskulen på Vestlandet/nærregion Stord/Haugesund: Tom Lund-Andersen
 • Universitetet i Stavanger: Jørgen Sjøberg (studentrepresenatnt i Kontaktutvalget)
 • Universitetet i Agder: Kai Steffen Østensen

I 2017/2018 har vi gått over til en intern struktur i studentrådet der vi har valgt en intern leder og nestleder i studentrådet. I år er det Kai Steffen fra UiA som er leder, og Haakon fra UiB som er nestleder. Sammen med studentrådskoordinator har de et ekstra ansvar for å følge opp arbeidet i studentrådet mellom møtene.

Møter i 2017-2018:

 • 14. september i Bergen
 • 23.-24. november i Kristiansand
 • Studentkonferansen: 8.-9. februar i Bergen
 • 21.-22. mars i forbindelse med Solstrand-konferansen
 • 11.-12. juni Stavanger. Felles overlapp i studentdemokratiene.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter