Studentrådet

Studentrådet består av studenter som de ulike Studentparlamentene har oppnevnt. Rådet har 2-3 faste møter i semesteret, i tillegg til den årlige konferansen.

Studentrådet er representert i styret og i kontaktutvalget i UH-nett Vest, i tillegg til de ulike arbeidsgruppene.

Hvert år vedtar studentrådet et arbeidsprogram. Der løfter en fram sakene rådet skal jobbe spesielt med det studieåret.

For 2019/20 vil studentrådet ha fokus på:
  • Open Access
  • Studentaktiv læringsformer
  • Internasjonalisering

Studentrådskoordinator:

Cathrine Johanne Sønvisen (Observatør i styret)
E-post: cathrine.johanne@hotmail.com
Tlf.: + 47 464 41 133

Medlemmer i Studentrådet 2019/20:

Navn Institusjon Telefon E-post
Stian Sunde HVL Nord 92895682 Stian.sunde@lyse.net
Benedicte Nordlie (leder) UiA 95109286 staleder@uia.no
Joachim Børlie (nestleder) UiS 91797664 leder@stor.uis.no
Henrik Tjore HVL Midt 46879414 henriktjore@gmail.com
Marie Charlotte Moilanen Kettunen HVL Sør 95776023 mariecmkettunen@gmail.com
Trym Nikolas Rimmen HVO 97499578 tnrimmen@hotmail.com
Marte Haugen NLA 40767242 martehaugenn@hotmail.no
Andreas Trohjell UiB 94160183 andreas@sp.uib.no
Ida Nagel Fredriksen VID 94807322 Ida.nagel.fredriksen@gmail.com