Vebjørn Romfog er ny studentrådskoordinator

24-åringen Vebjørn Romfog er klar for å bidra til at arbeidet i studentrådet fortsatt har god framdrift og stor verdi.

Den blide karen fra Øyer i Gudbrandsdalen har rimelig bred erfaring inn i jobben som studentrådskoordinator.

– Nå går jeg inn i det siste året på mastergraden ved sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Jeg har også en bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU i Trondheim med spesialisering i offentlig politikk. Før dette tok jeg et år med økonomistudier ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer.

– Igjennom studietiden har jeg engasjert meg i flere verv og komitéer. Blant annet har jeg vært involvert i Sikkerhetspolitisk Dag, som er en årlig konferanse om forsvars- og sikkerhetspolitikk i Norge og NATO-landene arrangert av studenter i Trondheim og omegn.

– Jeg har og hatt roller i ulike styrer hos frivillige studentorganisasjoner, blant annet linjeforeningen for statsvitenskap. I disse dager er jeg nestleder og styremedlem i Sampol-konferansen 2023 som arrangeres i oktober, ved siden av jobben i UH-Nett Vest og studier.

Hvorfor søkte du på jobben?

– Som aktiv student i slutten av studieløpet er det viktig for meg å jobbe med noe meningsfylt, samtidig som det skal gi meg relevant erfaring som jeg kan bruke i andre sammenhenger når jeg er ferdig utdannet.

– Siden styrking av forskning og høyere utdanning er hovedformålet til nettverket, var det høyaktuelt for meg å søke på stillingen, slik at jeg kan være med å bidra til nettopp dette i regionen, sammen med studentrådet og de andre involverte.

– Når konkurransen blant universiteter og høgskoler øker regionalt, nasjonalt og internasjonalt, er det viktig for oss som studerer at vi har en fremtid i regionen vi studerer i, enten innenfor forskning og utdanning, næringsliv eller i offentlig sektor for å forhindre kunnskapsfraflytning fra regionen, og denne drivkraften ville jeg jobbe for når jeg søkte.

Hva blir viktige saker og tema framover for Studentrådet?

– Den viktigste hendelsen som skjer i nærmeste fremtid er samlingen studentrådet i UH[1]Nett Vest skal ha fra 27.-29. juni i Stavanger.

– Her skal de «gamle» studentlederne ha erfaringsutveksling med de nye studentlederne, samtidig som det kommer til å være ulike workshops, innlegg og diskusjoner alle dagene. Dette kommer til å være introduksjonen til de nye studentlederne av UH-Nett Vest, og de ulike formålene og arbeidet som samarbeidet mellom institusjonene omfatter.

– Det skal også konstitueres en ny leder og nestleder av studentrådet som kommer til å ha større roller utover de andre medlemmene, blant annet i styret og samordningsutvalget. Det blir nok også veldig viktig at de nye studentlederne allerede på denne samlingen starter diskusjoner rundt arbeidet fremover. Blant annet er det foreslått et arbeidsprogram som skal utvikles forankret i nettverkets formålsparagraf jf. avtalen, samtidig som de kan ha egne fokusområder utover dette som i tidligere år.

– Videre blir det viktig at de nye forbereder seg på aktiv deltakelse til samlingen på Solstrand i høst, og at de også aktivt planlegger studietur til Brussel dersom dette skal bli noe av i september, slik det eksisterende studentrådet allerede har lagt grunnlaget for. De er også nødt til å bli enige om møteplaner og ansvarsområder innad i studentrådet utover dette.

Hvordan kan man kontakte deg?

– Jeg kan kontaktes på mail via verom6060@uib.no og telefon +47 913 82 629. Under kontortiden befinner jeg meg stort sett på FIA (JUSS II) ved UiB, men jeg blir også å se på campus hos de ulike institusjonene som er tilknyttet nettverket fra tid til annen.

Fra september har jeg fysisk kontor på NG5 i Bergen

Vebjørn Romfog er ny studentrådskoordinator i UH-nett Vest.