Forskningsmidler

Hvert år lyser UH-nett Vest ut midler til forskningssamarbeid. Disse blir utlyst hver høst, med tildeling i styremøtet før jul.

Utlysning for 2019

Her er en oversikt over prosjekter som har fått støtte siden 2008:

Insentivmidler for 2008 finner du her.

Insentivmidler for 2009 ble fordelt slik

Insentivmidler for 2010 ble fordelt slik

SAK-midler for 2011 ble fordelt slik

Midler for 2016 ble fordelt slik

Midler for 2017 ble fordelt i to runder:
* Runde 1
* Runde 2

Midler for 2018 ble fordelt slik