Helse og omsorg

Arbeidsgruppen var svært aktiv de første årene og hadde som mål å starte en forskerskole i helsefag, og få til tettere utdanningssamarbeid. For det siste ble TPS igangsatt, mens arbeidet med forskerskolen ble avsluttet.

Arbeidsgruppen møtes noen ganger i året og har hatt litt mindre aktivitet siste periode grunnet flere av medlemmene har vært involvert i arbeidet med Høgskulen på Vestlandet.

Arbeidsgruppen har konsentrert arbeidet sitt rundt:

  • forskerutdanning
  • forskningssamarbeid
  • utdanningssamarbeid
  • lærerutveksling
  • sensorsamarbeid
  • II-er stillinger
  • felles møteplasser