Her er det nye studentrådet

Jelle Sebastian Bruin fra HVL er ny leder for studentrådet. Han får med seg Vår Eline Nilsen fra NLA som nestleder.

Det nye studentrådet samlet i Stavanger i slutten av juni. Bak fra venstre: Martin Solheim (UiS), Matilde Tafjord Rødhammer (HVO), Amalie Thorkildsen (HVL), Aksel Haukom (UiB), Thomas Helland-Hansen (UiB). Midten fra venstre: Martin Belov (VID), Matilde Tafjord Rødhammer (HVO), Eira Aas Eide (UiS), Trond-Fredrik Hagemann Hoddevik (HVO). Foran fra venstre: Vår Eline Nilsen (NLA, nestleder) og Jelle Sebastian Bruin (HVL, leder).

– Pandemien har satt sine spor også i alle studentdemokratiene, men gjennom gode smittevernstiltak gjennomførte vi overlappen fysisk i Stavanger helt i slutten av juni. Det var godt og viktig å møtes fysisk, sier Studentrådskoordinator Cathrine Johanne Sønvisen.

Hun forteller at alle institusjonene stilte, med unntak av UiA som ikke hadde anledning til å delta.

Delte erfaringer
Den nye lederduoen har sin funksjonstid for høsten 2021 og våren 2022.

– Sammensetningen av det nye studentrådet består kun av nye studentledere, noe som er en forskjell fra fjoråret hvor mange ledere fortsatte i sine stillinger.

Under overlappen fikk vi delt erfaringer og en vi hadde en god og grundig gjennomgang av nettverket.

– Videre hadde studentrådet en bolk om “ledelse” og hva det kreves av en studentleder. Dette ble presentert av Anne Marie Lund.

Dette temaet ble også brukt videre i gruppearbeid hvor både avtroppende og påtroppende studentledere fikk bryne seg på utfordrende spørsmål og problemstillinger.

Den kommende SHOT-undersøkelsen var også på menyen.

– Vi fikk diskuterte godt rundt hvordan studentlederne har jobbet med undersøkelsen tidligere, og hva som kan gjenbrukes videre, sier studentrådskoordinator Cathrine Johanne Sønvisen

Stor verdi

Avtroppende leder, Henrik Waage Tjore (HVL), delte også sine erfaringer

– Jeg har vært med i studentrådet de siste to årene, og jeg har bare positive opplevelser. Gjennom Studentrådet har jeg fått utfordret meg faglig gjennom kompetansehevende arrangement og av å diskutere problemstillinger med studentlederne på de andre institusjonene.

– Studentrådet til UH-nett Vest har hatt en stor verdi i å knytte studentdemokratiene på Vestlandet tettere sammen, og noe som har vært positivt både faglig og sosialt.

– Det var med stor glede at vi så et nytt engasjert studentråd diskutere hva de ønsker å gjennomføre det kommende året, og jeg er sikker på at de vil få like stor glede og nytte av studentrådet som det jeg og resten av studentrådet har fått. Det er bare å krysse fingrene for en smittefri høst, slik at studentrådet kan ha mange fysiske møter.

– Vi er en god ressurs

Den nye lederen Jelle Sebastian Bruin fra HVL takket for tilliten

– Jeg synes det er veldig spennende, men mest av alt ser jeg på studentrådet som en utrolig god ressurs for UH-institusjonene på Vestlandet. Vi skal sørge for å holde god dialog på tvers av institusjonene.

– Så er det veldig kjekt å bli godt kjent med andre ledere, deres lokale utfordringer, men ikke minst deres løsninger som kan være utrolig nyttig for de 60 000 studentene vi representerer.

Skal finne fokusområder
Ettersom det kommende året er usikkert på grunn av korona har ikke studentrådet valgt fokusområder.

– Planen er å møtes forhåpentligvis fysisk i slutten av august for å diskutere dette med mer. Men vi må se an smittesituasjonen, sier studentrådskoordinator Cathrine Johanne Sønvisen som nå takker for seg. Hun har vært koordinator i to år.

– Vi takker hennes for godt arbeid og ønsker henne lykke til med fast stilling i Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring, sier Birgit Falch som er koordinator i UH-Nett Vest.

– Vi vil komme tilbake til mer informasjon når det gjelder stillingen som studentrådskoordinator.

Nytt og gammelt styre i Studentrådet: Bak fra venstre: Vår Eline Nilsen (NLA), Matilde Tafjord Rødhammer (HVO), Ida Nagel Fredriksen (VID), Martin Belov (VID), Bettina Henriette Strand Vik (HVL), Philip Jamissen (UiS) og Henrik Waage Tjore (HVL). Midten fra venstre: Martin Solheim (UiS), Amalie Thorkildsen (HVL), Jelle Sebastian Bruin (HVL), Aksel Haukom (UiB), Thomas Helland-Hansen (UiB), Eira Aas Eide (UiS), Trond-Fredrik Hagemann Hoddevik (HVO).