Biblioteksamarbeid

BIBLIOTEKGRUPPA: Turid Bogetvedt Hitland (HVL nærregion Bergen), Kristin Dragvi ( UiS) Joachim Børlie (studentrådet), Jesper Mørch (UiA) Astrid Sandnes (HVL nærregion Sogn og fjordane), Marianne Nesbjørg Tvedt (HVL nærregion Stord/Haugesund), Ane Landøy (UiB), Kirsti Langstøyl (HiVolda), Hilde Trygstad (VID) og Therese Jelmert (NLA).

Biblioteksamarbeidet er et samarbeid mellom alle bibliotekene i nettverket, og skal støtte opp under og tilføre noen ekstra kvaliteter til det faglige samarbeidet i UH-nett Vest.

De er tildelt SAK-midler til ulike prosjekter. Blant annet skal midlene brukes til å videreutvikle ulike prosjekter for å øke studenter og ansattes informasjonskompetanse.

Samarbeidsgruppen består av en representant fra hvert bibliotek. De har regelmessige møter og seminarer. Ledelsen av nettverket går på omgang.

Bibliotekutvalgets mandat:

 • Videreutvikle og styrke samarbeidet mellom bibliotekene ved de utdanningsinstitusjonene som er knyttet til UH-nett Vest
 • Vurdere aktuelle samarbeidsområder som vil tjene på å bli utviklet i fellesskap
 • Bidra til at alle som er avhengig av forsking i regionen kan få tilfredsstillende tilgang til litteratur og databaser.
 • Bygge et kompetansenettverk for felles faglig utvikling for bibliotekpersonalet ved de aktuelle institusjonene.


Kontaktpersoner:

Bibliotekgruppens sammensetning:

 • Turid Bogetvedt Hitland – HVL, campus Bergen
 • Kirsti Langstøy – HVO
 • Astrid Sandnes – HVL, campus Sogndal
 • Marianne Nesbjørg Tvedt – HVL, campus Haugesund
 • Ane Landøy – UiB (leder)
 • Kristin Dragvik – UiS
 • Jesper Mørch – UiA
 • Therese Jelmert – NLA
 • Hilde Trygstad – VID
 • Joachim Børlie – studentråd