Biblioteksamarbeid

Biblioteksamarbeidet er et samarbeid mellom alle bibliotekene i nettverket, og skal støtte opp under og tilføre noen ekstra kvaliteter til det faglige samarbeidet i UH-nett Vest.

De er tildelt SAK-midler til ulike prosjekter. Blant annet skal midlene brukes til å videreutvikle ulike prosjekter for å øke studenter og ansattes informasjonskompetanse.

Samarbeidsgruppen består av en representant fra hvert bibliotek. De har regelmessige møter og seminarer. Ledelsen av nettverket går på omgang.

Bibliotekutvalgets mandat:

  • Videreutvikle og styrke samarbeidet mellom bibliotekene ved de utdanningsinstitusjonene som er knyttet til UH-nett Vest
  • Vurdere aktuelle samarbeidsområder som vil tjene på å bli utviklet i fellesskap
  • Bidra til at alle som er avhengig av forsking i regionen kan få tilfredsstillende tilgang til litteratur og databaser.
  • Bygge et kompetansenettverk for felles faglig utvikling for bibliotekpersonalet ved de aktuelle institusjonene.


Kontaktpersoner:

Bibliotekgruppas sammensetning:

Biblioteksamarbeidet på Solstrandseminaret 2019. Fra venstre: Hilde Trygstad, Turid B. Hitland, Trude Færevaag, Therese Jelmert, Jesper Mørch, Kristin Dragvik, Joachim Børlie og Mona Iren Auganæs.