Arbeidsgruppen for merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Styret i UH-nett Vest har opprettet en egen arbeidsgruppe for merittering av utdanningsfaglig kompetanse. Initiativet til arbeidet ble tatt under Solstrandseminaret i 2017.

Arbeidsgruppen har fått følgende mandat og oppgaver:

 • Medvirke til samarbeid om utvikling av kriterier for å vurdere utdanningsfaglig kompetanse og gi tilrådinger om hvordan slik kompetanse best kan beskrives.
 • Bidra til at til at institusjonene har kontinuerlig oppmerksomhet omkring kvalitet i utdanningene på alle nivå i institusjonene.
 • Samle relevant informasjon om og erfaringer med merittering av utdanningsfaglig kompetanse som kan bidra til å fremme utdanningskvalitet, og gjøre dette tilgjengelig for tilsatte i UH-nett Vest.
 • Ta initiativ til erfaringsutveksling om meritteringsordninger, f.eks. i form av årlige seminarer/konferanser.
 • Gi tilrådinger om hvordan UH-nett Vest-samarbeidet kan utnyttes i fagfellevurdering av søknader om merittering.
 • Medvirke til å fremme forskning på undervisning og læring i høyere utdanning.

Arbeidsgruppen skal bruke nettsidene til UH-nett Vest aktivt for å synliggjøre sitt arbeid, og ha et medlem fra hver av institusjonene på minimum dekanat-nivå pluss en studentrepresentant. Leder velges for to år av gangen, og det vil bli oppnevnt en sekretær til å bistå leder i arbeidet. Arbeidsgruppen kan nedsette egne underutvalg til hjelp arbeidet der dette er formålstjenlig.

Medlemmer:

 • Visedekan Harald Walderhaug, MN-fak./UiB (leder)
 • Prorektor Bjørg Kristin Selvik, HVL
 • Dekan Odd Ragnar Hunnes, HVO
 • Prodekan Brita Strand Rangnes, Fakultet for utdanningsvitenskap, UiS
 • Viserektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen , UiA
 • Benedicte Nordlie (student), UiA

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-tagger og attributt:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>