Fem prosjekt fikk midler til forskningssamarbeid

God spredning i tema på de prosjektene som ble tildelt midler til forskningssamarbeid.

Hvert høst deler UH-nett Vest ut midler til forskningssamarbeid. I år var det åtte søknader i bunken, og arbeidsgruppen for forskningssamarbeid behandlet søknadene i sitt møte i slutten av september.

Ut i fra en samlet vurdering gjorde arbeidsgruppen følgende vedtak som styret i UH-nett Vest sluttet seg til:

Arbeidsgruppen tilrår at følgende søknader tildeles midler til forskningssamarbeid for 2015:

  • Mihaela R Cimpan, UiB og prosjektet “Development of biomimetic non-invasive techniques for evaluating the biological effects of nanoparticles» med kr. 190.000. Øvrige deltakere: HiB (Søknadskatergori 1)
  • Magne Eikås, HiSF og prosjektet «Sosialt arbeid under endra rammevilkår» med kr. 200.000. Øvrige deltakere: HVO/UiS (Søknadskategori 3)
  • Christian Moltu, HiSF og prosjektet «Møtepunkt for medverknad i forsking innan psykisk helse» med kr. 250.000. Øvrige deltakere: UiB/HiB/HSH/UiS/HVO. (Søknadskategori 3)
  • Knut Steinar Engelsen, HSH og prosjektet «Responsive Teaching and Student Learning. The impact of teachers’ feedback practice on students’ learning outcome in Mathematics» med kr. 200.000. Øvrige deltakere: UiB/HVO/HiSF. (Søknadskategori 1). NB! Søknaden kan bli tilført ytterligere kr. 25.000 dersom deltakere fra UiS og HiB kan knyttes til prosjektet.
  • Sturle D. Tvedt, HSH og prosjektet «Risk in Service Offshore Operations» med kr. 135.000. Øvrige deltakere: UiB/Sjøkrigsskolen. (Søknadskategori 1)

Søkerne vil bli tilskrevet om vedtaket.

Høgskolen i BergenHøgskulen i Sogn og FjordaneHøgskulen i Sogn og FjordaneHøgskolen Stord/HaugesundHøgskolen i VoldaUniversitetet i Bergen