Tildeling av midler til forskningssamarbeid for 2014

Ni prosjekt har fått midler.

UH-nett Vest deler hvert år ut midler til forskningssamarbeid. Det er arbeidsgruppen for forskningssamarbeid som behandler søknadene og gjør vedtak.

I år kom det inn 17 søknader og ni fikk støtte. Samlet sett utgjør tildelingen 1 million kroner.

Følgende prosjekt får tildelt midler til forskningssamarbeid i 2014:

1. Responsive Teaching and Student Learning. The impact of teachers’ feedback practice on students’ learning outcome in Mathematics (RespMath).
Søker: Professor Knut Steinar Engelsen HSH (prosjektleder), professor Kari Smith UiB (forskningsleder), 1.amanuensis Frode O. Haara HiSF, førsteamanuensis Siv Måseide Gamlem HVO, førsteamanuensis Ingrid Helleve UiB, høgskolelektor Anne Kristin Rønsen HSH og høgskolelektor Ann Karin Sandal HiSF.

Tildelt kr. 150.000

2. Barnehagen som tillitsarena: Hvordan lages den flerkulturelle samfunnskontrakten?
Søker: Professor Lise Widding Isaksen, Sosiologisk institutt UiB.

Tildelt kr. 150.000

3. Pedagogikk i ny barnehagelærerutdanning
Søker: Professor Elin Eriksen Ødegaard, Senter for utdanningsforskning, HiB

Tildelt kr. 150.000

4. Beregningsorientert medisin: Numeriske modeller for medisinske bilder og signaler.
Søker: Arvid Lundervold, Institutt for biomedisin, UiB, Koordinator for søknaden. Prosjektgruppen er bredt sammensatt fra UiB, HiB og UiS.

Tildelt kr. 100.000

5.
Increased value creation by the use of design in the marine, maritime and energy related industries.
Søker: 1.amanuensis Inger Beate Pettersen, Senter for nyskaping HiB og 1.amanuensis Chunyan Xie HSH.

Tildelt kr. 100.000

6. Development of impedance-based non-invasive techniques for evaluating the biological effects of nanoparticles.
Søker er: 1. Amanuensis Mihaela Roxana Cimpan, MOF, UiB, professor Kamal Mustafa UiB, Professor Bodil Holst UiB, 1.amanuensis Emil Cimpan HiB, 1.amanuensis Alvhild Alette Bjørkum HiB.

Tildelt kr. 100.000.


Følgende prosjekt får tildelt videreutviklingsmidler, som ekstra støtte til prosjekter som har oppnådd topp ekstern evaluering uten å ha oppnådd finansiering:


12. MoDiPS: Modell-baserte Utviklingsmetoder for Pålitelige Distribuerte Programvare Systemer
Søker: Professor Lars Michael Kristensen, HIB
Samarbeidende institusjoner er HiB, UiB og UiS.

Tildelt kr. 80.000


Følgende enkeltprosjekter får tildelt midler der dette ansees som tjenlig for satsningsområdene innen nettverket.

14. Søknad om midler til vidare drift av nettverk for barnevernsforskning.
Søker: Professor Kåre Heggen, HVO, leder for prosjektet.

Tildelt kr. 50.000

16.
Exploring location-oriented journalism by testing three prototypes.
Søkere: Professor Lars Nyre UiB, 1.amanuensis Jon Hoem HiB og professor Bjørnar Tessem HVO.

Tildelt kr. 120.000

Høgskolen i BergenHøgskulen i Sogn og FjordaneHøgskulen i Sogn og FjordaneHøgskolen Stord/HaugesundHøgskolen i VoldaUniversitetet i Bergen