Fordeling av SAK-midler

På styremøtet i UH-nett Vest 29. januar ble det tildelt SAK-midler til videreutvikling av tre etablerte prosjekter/ nettverk innenfor barnevern, sosialt arbeid og overvekt og ungdom.

Bakgrunnen for tildelingen er styrets beslutning fra i fjor høst om å avsette 300 000 av SAK-midlene i 2012 til videre utvikling av forskningssamarbeid. Fem søknader kom inn til fristen for utlysningen, som var 1.november 2012.

Følgende prosjekter fikk støtte (NOK):

  • Vidareføring av prosjekt/nettverk om barnevernsforskning mellom høgskular og universitet i UH-nett Vest (100 000)
  •  Sosialt arbeid under endra rammevilkår (130 000)
  •  Sunn framtid – i møte med ungdom – delstudie 2 (70 000)


UH-nett Vest ble i 2012 tildelt 1 million kroner i SAK-midler fra Kunnskapsdepartementet. Departementet gir disse midlene for å stimulere norske utdanningsinstitusjoner til samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (såkalt SAK- arbeid).


Styret i UH-nett Vest har tidligere fordelt SAK-midler for 2012 til TeknoVest (200 000) og Biblioteksamarbeid (500 000).

Høgskolen i BergenHøgskulen i Sogn og FjordaneHøgskulen i Sogn og FjordaneHøgskolen Stord/HaugesundHøgskolen i VoldaUniversitetet i Bergen