PPU

I denne arbeidsgruppen møtes ressurspersoner på de ulike institusjonene til årlige faglige seminarer for erfaringsutveksling og tverrfaglig samarbeid. Tema for de foregående seminarene har vært:

2015: Praksis i lærerutdanningene

2016: Aksjonsforskning og Pedagogisk utviklingsarbeid

Neste seminar holdes 18. september 2017 med tema «FoU-arbeid for faglig ansatte i PPU» Nærmere informasjon om program og påmelding kommer!

Arbeidsgruppen:

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter