Sosialfag

Området har hatt fokus på å utvikle samarbeidet innenfor sosialfag i vid forstand, det vil si forskning og utdanning innenfor feltet slik det er prioritert nasjonalt, regionalt og lokalt. Aktuelle tema er folkehelse og aldring, helse- og omsorgsteknologi, digital kompetanse og bilateralt samarbeid. Satsningen er på tvers av fagfelt og institusjoner.

Forskningsgruppen for sosialfag er under omorganisering og p.t. ikke operativ som sådan.