Helse og omsorg

Arbeidsgruppen var svært aktiv de første årene og hadde som mål å starte en forskerskole i helsefag, og få til tettere utdanningssamarbeid. For det siste ble TPS igangsatt, mens arbeidet med forskerskolen ble avsluttet.

Arbeidsgruppen møtes noen ganger i året og har hatt litt mindre aktivitet siste periode grunnet flere av medlemmene har vært involvert i arbeidet med Høgskulen på Vestlandet.

Arbeidsgruppen har konsentrert arbeidet sitt rundt:

  • forskerutdanning
  • forskningssamarbeid
  • utdanningssamarbeid
  • lærerutveksling
  • sensorsamarbeid
  • II-er stillinger
  • felles møteplasser


Medlemmer pr. juli 2017:

Monica Wammen Nortvedt – HVL

Randi Skår – HVL

Anne-Grethe Naustdal – HVL

Georg Førland – HVL

Jan Einar Flø – HVO

Anette Iversen – UiB

Anne Kari Hersvik Aarstad – UiS

Einar Engebretsen – UiS

Petter Øverlie- student HVL

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter