Forskningsgrupper

Det er seks prioriterte forskningsområder i nettverket. Disse er organisert gjennom forskningsgrupper med egne ledere.

Arbeidsgruppa for pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse ble lagt ned våren 2017. Du finner informasjon om arbeidet i den gruppa i «arkiv-sidene» våres.

I tillegg er det en overordnet arbeidsgruppe i nettverket – se nederst på denne siden. Denne arbeidsgruppen består av FoU-ledere ved alle institusjonene. De har et overordnet perspektiv på FoU-arbeidet i UH-nett Vest, og organiserer den årlige Solstrand-konferansen og innstiller til styret når det gjelder tildeling av forskningsmidler.

Forskningsgruppene:

 

Overordnet arbeidsgruppe for forskning:

 

Arkiv

Arbeidsgruppen la våren 2009 fram sin tiltaksplan

 

Forskningsmidler

Siden starten har UH-nett Vest lyst ut og fordelt forskningsmidler.

Her er en oversikt over prosjekter som har fått støtte

Insentivmidler for 2008 finner du her.

Insentivmidler for 2009 ble fordelt slik

Insentivmidler for 2010 ble fordelt slik

SAK-midler for 2011 ble fordelt slik

SAK-midler for 2012 ble fordelt slik

Rest-SAK midler for 2012 ble fordelt slik slik

SAK-midler for 2014 ble fordelt slik

Midler for 2015 ble fordelt slik

Midler for 2016 ble fordelt slik

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter