Biblioteksamarbeid

Bibliotekgruppa - frå venstre: Astrid Sandnes (HiSF), Henriette Hafsås Tsakos (HiVolda)), Kristin Dragvik (UiS), Trude Færevaag (HiB), Marianne Nesbjørg Tvedt, (HSH), og Ane Landøy (UiB).Studentrepresentant Frida Isungset var ikkje tilstades då biletet blei tatt. Foto: Walter Wehus/UiB.

Bibliotekgruppa – frå venstre: Astrid Sandnes (HiSF), Henriette Hafsås Tsakos (HiVolda)), Kristin Dragvik (UiS), Trude Færevaag (HiB), Marianne Nesbjørg Tvedt, (HSH), og Ane Landøy (UiB).Studentrepresentant Frida Isungset var ikkje tilstades då biletet blei tatt. Foto: Walter Wehus/UiB.

Biblioteksamarbeidet er et samarbeid mellom alle bibliotekene i nettverket, og skal støtte opp under og tilføre noen ekstra kvaliteter til det faglige samarbeidet i UH-nett Vest.

De er tildelt SAK-midler til ulike prosjekter. Blant annet skal midlene brukes til å videreutvikle ulike prosjekter for å øke studenter og ansattes informasjonskompetanse.

Samarbeidsgruppen består av en representant fra hvert bibliotek. De har regelmessige møter og seminarer. Ledelsen av nettverket går på omgang.

 

 

 

Kontaktpersoner:

Bibliotekgruppens sammensetning:

  • Turid Bogetvedt Hitland – HVL, campus Bergen
  • Henriette Hafsaas Tsakos – HVO
  • Astrid Sandnes – HVL, campus Sogndal
  • Marianne Nesbjørg Tvedt – HVL, campus Haugesund
  • Ane Landøy – UiB (leder)
  • Kristin Dragvik – UiS
  • Jesper Mørch – UiA
  • Therese Jelmert – NLA
  • Joachim Børlie (student) – UiS
Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter