Studentrådet slutter seg til «Aldri OK» kampanjen

Tidligere i år drog Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen i gang kampanjen «Aldri OK». Den har fått mye støtte og oppmerksomhet. Nå også hos studentrådet i UH-nett Vest.

Publisert: 02.03.18

Statsråden kommer til Solstrandseminaret

Det er god grunn til å glede seg til årets seminar. Det er det tiende i rekken, temaet er dagsaktuelt med «Digitalisering 2.0 », listen av foredragsholdere er sterk og toppes av statsråd Iselin Nybø. Se hele programmet! Årets seminar vil bli streamet.

Publisert: 15.02.18

Jobber sammen om merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Meritteringssystemer for å løfte utdanningskvalitet – er høyt oppe på agendaen hos landets høgskoler og universitet. I februar hadde den nye arbeidsgruppen i UH-nett Vest sitt første møte rundt temaet. Erfaringsutveksling, samkjøring og deling er stikkord for arbeidet videre.

Publisert: 15.02.18

Sju nye prosjekt får forskningsstøtte

Konkurransen om forskningsmidler fra UH-nett Vest var som kjent rekordhøy i runde to. Nå har styret i nettverket økt den totale tildelingssummen med en halv million kroner og der i styrket arbeidet og gitt flere prosjekt uttelling.

Publisert: 15.01.18
Flere nyheter