Søk midler til forskningssamarbeid

UH-nett Vest har i 2017 satt av kroner 1 500 000 til å styrke forskningssamarbeidet i nettverket. Søknadsfristen er 18. september. Her finner du informasjon og søknadsskjema.

Publisert: 28.06.17

Nytt samarbeid om merittering av utdanning

Flere og flere institusjoner i sektoren lager systemer for merittering av utdanningsfaglig kompetanse. Nå kommer UH-nett Vest på banen med en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med dette.

Publisert: 26.06.17

Fremtidsvisjoner knyttet til IKT og medier

Forskernettverket IKT og medier tok med seg kunnskap til og hjem fra Nordic Data Journalism Conference i Odense tidligere i år. – Vi holder på med veldig mye spennende i en tid da både IKT feltet generelt og mediefeltet spesielt er inne i omfattende endring, sier førsteamanuensis Jon Hoem i HVL som leder nettverket.

Publisert: 07.04.17
Flere nyheter