Sju nye prosjekt får forskningsstøtte

Konkurransen om forskningsmidler fra UH-nett Vest var som kjent rekordhøy i runde to. Nå har styret i nettverket økt den totale tildelingssummen med en halv million kroner og der i styrket arbeidet og gitt flere prosjekt uttelling.

Publisert: 15.01.18

Rekordsøknad om forskningsmidler i runde 2

Årlig lyser UH-nett Vest ut midler til forskningssamarbeid. Ved årets første søknadsfrist i september kom det inn fire søknader, hvor av tre ble innvilget. I søknadsrunde to nå i desember kom det inn hele 45 søknader. Nå har Forskningsutvalget i nettverket besluttet at de trenger mer tid til å behandle søknadene og gi sin innstilling til styret. Se oversikten her.

Publisert: 20.12.17

Studentrådet tar en trippel

Studentrådet har hatt årets siste møte i Kristiansand. Her ble det jobbet med studietur, studentkonferanse og innspill til kommende UH-nett Vest konferanse på Solstrand. Tre arrangement som tematisk henger tett sammen for studentene.

Publisert: 18.12.17

Seminar gir kraft i fagmiljø

Forskernettverket for IKT og medier arrangerte seminar om sfæriske medier i desember.
– Noe av det som er spennende er at miljøene på Vestlandet samlet sett har svært omfattende kompetanse på dette feltet, i skjæringspunktet mellom medier og IKT, sier førsteamanuensis og leder for forskningsnettverket, Jon Hoem i HVL.

Publisert: 18.12.17
Flere nyheter